Formularz kontaktowy
Temat
Imię i nazwisko
Twój e-mail
Treść

Biznes i Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-831), pl. Wiosny Ludów 2,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000351234

REGON 301388422, NIP 9721211217, kapitał zakładowy 200 000 złotych w całości opłacony