Podaj adres e-mail, na który chcesz otrzymywać nasz newsletter

O Nas :: Doświadczenie

Biznes i Nauka Sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu o charakterze non-for-profit, która w najbliższym czasie planuje rozpoczęcie działalności w zakresie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego. Od kilku lat zajmuje się działalnością mającą na celu zwiększenie transferu wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz promocję innowacyjności i przedsiębiorczości.

Pomysł utworzenia Inkubatora Biznesu powstał jako inicjatywa profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Adama Szyszki, w wyniku współpracy z siecią partnerów biznesowych oraz przedstawicieli sfery nauki w trakcie wdrażania projektu „Platforma Biznesu i Nauki umożliwiająca zautomatyzowane wyszukiwanie i kojarzenie ze sobą podmiotów biznesu i nauki.” współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 8.1. PO IG. Projekt potwierdził jak duże jest zapotrzebowanie na instytucje pośredniczące we wdrażaniu innowacji, kojarzeniu partnerów oraz transferu wiedzy, technologii i kapitału ludzkiego pomiędzy sferą nauki i biznesu.